यसरी बक्राहा गाउँ पस्यो
गोपाल काफ्ले पथरी, साउन २९