भक्तपुरको इन्द्र–अप्सरा नाच लोपोन्मुख अवस्थामा
भक्तपुर,साउन२८