फास्ट ट्रयाक अब सेनाको मातहत
काठमाडौं, साउन २७ (सेतोपाटी)