चुहावट नियन्त्रण हुँदा पनि १७ करोडभन्दा बढी यूनिट विद्युत् खेर!
काठमाडौं, साउन २४