अब  ट्रक चालकले परिचय पत्र लिएर मात्र गाडी चलाउन पाउने 
दाङ, साउन २३