पोखरा र इटहरीमा क्षेत्रीय अस्पताल निर्माण गर्ने तयारीमा नेपाली सेना
काठमाडौं, साउन २२