सुत्केरी बिदा छ महिनासम्म पुर्याउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी