२७ जिल्लाका १०४ जना स्क्रब टाइफसबाट संक्रमित
 चितवन, साउन २०