लाभग्राही सूचीमा नपरेका नुवाकोट भूकम्पपीडितको लगत संकलन गरिँदै
नुवाकोट, साउन १९