पाँचथरमा मतदाता परिचयपत्र बनाउनेको भीड
पाँचथर, साउन  १८