मध्यपुर थिमिका वडा सदस्यले समेत पाउने भए तलब
भक्तपुर, साउन १७