कर्मचारी र प्रहरीको मिलोमतोमा नदीजन्य वस्तु चोरी
नवलपरासी, साउन १७