सिँचाइमन्त्री गौतमद्वारा सिक्टाको अनुगमन 
बाँके, साउन १६