भोटेकोशीको लार्चामा तुइन निर्माण 
चौतारा, साउन  १६