महिला तथा बालबालिकालाई लक्षित गरी अस्पताल सञ्चालन
पोखरा, साउन १४