विपन्न र सम्पन्नलाई लाग्ने मुटु रोगमा फरक छ
डा अनिल भट्टराई वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ