भारतीय प्रहरीको जाँचले ढुवानी प्रभावित
लुम्बिनी, साउन  १३