स्वदेशमै राम्रो उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ- प्रधानमन्त्री