सडक विस्तारमा अवरोध बन्यो भूमिगत बिजुलीको तार!
काठमाडौं, साउन ११