नेपाली सेनाद्वारा एकहजार १ सय बिरुवा रोपियो
पोखरा, साउन ११