दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा उपचारमा कठिनाइ
सोलुखुम्बु, साउन ११