कपडाको अवैध व्यापार गर्ने तीनजना पक्राउ
इटहरी, साउन ११