जर्मन राजदूतबाट १७ स्वास्थ्य चौकी भवन हस्तान्तरण
नुवाकोट, साउन ११