सप्तरीका अस्पतालमा रेबिज सुई अभाव,उपभोक्ता दोब्बर मूल्यमा किन्न बाध्य
राजविराज, साउन १०