१२ लाख लागतमा खानेपानी योजना सम्पन्न
  पोखरा, साउन १०