जिल्ला अदालत म्याग्दीद्वारा २६६ मुद्दा फछ्र्योट
म्याग्दी, साउन १०