भूकम्पले क्षति पुर्याएका गोरखाका दश वटा प्रसूति गृहलाई  केयर नेपालको सहयोग
गोरखा, साउन ९