दुई हजारभन्दा बढी  थान लागूऔषध सहित दुई पक्राउ
काठमाड‌ौं, साउन ८