पत्रकार मल्लमाथिको झुटा मुद्दा खारेज गर्न माग
काठमाड‌ौं, साउन ८