बाग्मती सफाईबाट पाँच मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन 

jfUdtL gbL ;kmfO cleofgsf] (^cf}F z[ªvnfdf cfh lqe'jg ljZjljBfno k|j]zåf/ cf;kf; tyf ;'Gb/L3f6 If]q ;kmfO ul/Fb} . tl:a/Ms[i0f/fh uf}td÷/f;;


बाग्मती सफाई महाअभियानको २१९ औँ हप्तामा त्रिपुरेश्वर नयाँ पुल क्षेत्रमा सफाई गरी पाँच मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ ।

महाअभियानका सबै अभियन्ता विष्णुमती सफाई अभियानमा सहभागी हुने भनिए पनि विसं २०७० जेठ ५ गते शनिबारदेखि बाग्मती सफाईमा बिराम नगरिएकाले १०० जनाले सफा गरिएको अभियानकर्मी डा लक्ष्मी पौडेलले जानकारी दिईन् । सफाईमा नेपाल प्रहरी, यूरेसिया रेयुकाइलगायत स्थानीयवासीको सहभागिता थियो ।

त्रिपुरेश्वर क्षेत्रको स्थानीयवासीका घरघरमा गई जनचेतनामूलक अभियान गरी शनिबार सबैभन्दा बढी स्थानीयवासीलाई सफाईमा उतारिएको उनले सुनाईन् । उपत्यकाका रुद्रमती, गुह्येश्वरीमाथिको बाग्मती, तिलगंगा र मीनभवनका सफाई अभियानकर्मी भने शनिबार नयाँ बसपार्कस्थित विष्णुमती सफाईमै सहभागी भएको महाअभियानका प्रवक्ता उमेश बोहराले जानकारी दिए । रासस

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.