अबको एक वर्षभित्रै डोल्पामा मोटरबाटो पुग्ने
डोल्पा, साउन ६