म्याग्दीमा नेपालमै पहिलो रामायण पार्क बन्ने
म्याग्दी,  साउन ६