‘चिकित्सकले इनजेक्सन लगाउने हो, इञ्जिनियरले नक्शा कोर्ने’
काठमाडौं, साउन ४