प्रत्येक वडा सडक सञ्जालले जोडिन्छ : नगरप्रमुख
पाल्पा, साउन ४