भक्तपुरमा यसै सातादेखि सवारी परीक्षा हुने
भक्तपुर,साउन ३