मुक्त कमैयाको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर छः प्रम 
  काठमाडौं, साउन ३