खिम्तीमा बेपत्ता भएकाको अझै पत्तो लागेन
रामेछाप, साउन ३