विद्युत आयोजनाको पाइप फुट्दा चार घरमा क्षति
चौतारा, साउन २