गर्मीमा आँखाको समस्या र हेरचाह
डा सञ्जीता शर्मा आँखा रोग विशेषज्ञ