पर्सा र सप्तरीमा नयाँ प्रहरी प्रमुख
काठमाडौं, असार २८ (सेतोपाटी)