गाडीभित्रै बेहोस भएका यात्रीको मृत्यु
चितवन असार २८