मनमोहन अस्पतालको घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति
काठमाडौँ, असार २६