बसमा चढेको आधा घण्टा नहुँदै दुर्घटनामा परेँ
सल्यान, असार २५