जापान सरकारले जनशक्ति विकास छात्रवृत्ति परियोजनाका लागि २५ कराेडभन्दा बढी सहयोग गर्ने