रुकुममा पहिलोपटक दम्पतीका नाममा लालपूर्जा
रुकुम, असार २३