खानेपानीको महसुल अब उपत्यकाका जुनसुकै कार्यालयबाट तिर्न सकिने 
काठमाडौं, असार २३