जग्गा हदबन्दीले प्रतिष्ठानको लाखौँ रकम फ्रिज
जुम्ला, असार २३