सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा न्यायपरिषद्का सचिव सुवेदी
काठमाडौं , असार  २२