मृत्युको मुखमा पुगेकी सुर्पनाले यसरी पाइन् पुनर्जन्म
जुम्ला, असार २२