सुगर भएको मान्छेलाई छुट्टै खाना जरूरी पर्दैन
डाक्टर रूपक भारी मधुमेह रोग विशेषज्ञ